Vanding af græsplæne er forbudt.

Almindelig havevanding med slange eller turbine er tilladt på følgende tidspunkter: Beboere i sommerhusområder: Fredag, Lørdag og Søndag fra kl. 19.00 - 21.00.

Beboere i helårsområder: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag fra kl. 19.00 – 21.00.

Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bøde på kr. 500.

I gentagne tilfælde kan det medføre politianmeldelse for overtrædelse af vandforsyningsloven. Der gøres opmærksom på, at vandværket kan se sig nødsaget til på et senere tidspunkt, at indføre total vandingsforbud.

Ny gratis sms-service informerer kunder med øjebliks varsel.

Under informationer, ligger der en side der hedder SMS beskeder på denne side kan I tilmelding jeres mobiltelefon,

så vil i få en sms besked som indholder informationer fra vandværket hvis der skal graves eller andre informationer der vedr. jeres område.
Bestyrelsen.

Dæksler til målebrønde kan skaffes ved at henvende sig til en af disse.

Eskebjerg VVS  Tlf: 59 29 14 47 Vejleby Smedje Tlf: 59 65 61 28